Mẫu giấy ủy quyền ký thay Giám đốc khi viết hóa đơn GTGT

Mẫu giấy ủy quyền ký thay Giám đốc khi viết hóa đơn GTGT, hóa đơn bán hàng và ủy quyền ký hợp đồng kinh tế hoặc các chứng từ kế toán khác, trong trường hợp giám đốc đi công tác không thể ký được.

Cty TNHH Tư vấn Giải pháp kế toán Việt Nam

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

----------------- 

             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số: 001/2014/UQ-KTVN

                 ---------------------------------

 

Hà Nội, ngày... tháng ...năm 2014

GIẤY ỦY QUYỀN 

       - Căn cứ vào Bộ luật Dân sự Việt Nam
       - Căn cứ vào chức năng và quyền hạn của Giám đốc công ty.
Những người liên quan thực hiện nội dung ủy quyền cụ thể như sau:
NGƯỜI ỦY QUYỀN (BÊN A):
Ông (Bà): MA THẾ TÀI
Chức vụ:  Giám đốc CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIẢI PHÁP KẾ TOÁN VIỆT NAM
Số CMND:………………. Ngày cấp:……………….. Nơi cấp: CA Thành phố Hà Nội
NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN (BÊN B):
Ông (Bà): PHẠM THỊ TUYẾT
Chức vụ: Nhân viên kế toán CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIẢI PHÁP KẾ TOÁN VIỆT NAM
Số CMND: ……………..  Ngày cấp:…………………. Nơi cấp: Công an Hải Phòng.
NỘI DUNG ỦY QUYỀN:
Điều 1: Phân công và ủy quyền cụ thể như sau:
- Bên A ủy quyền cho bên B ký vào chỉ tiêu người bán hàng trên hóa đơn GTGT (hoặc hóa đơn bán hàng) thay cho bên A khi xuất bán hàng.
- Bên B có trách nhiệm thực hiện nội dung ủy quyền theo đúng quy định của pháp luật và của Công ty TNHH Tư vấn giải pháp kế toán Việt Nam
“ Nếu ủy quyền ký thay trên hợp đồng...
- Bên A ủy quyền cho Bên B được phép giải quyết các công việc sau:
- Được toàn quyền quyết định và ký kết các hợp đồng kinh tế ………...
- Được ký kết các hợp đồng chuyển nhượng ……….. cho Công ty sau khi được cấp có thẩm quyền của Công ty chấp thuận.
- Được ký kết hợp đồng lao động với cán bộ quản lý, nhân viên của ……….”

Điều 2: Giấy ủy quyền có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi có văn bản ủy quyền mới thay thế hoặc Bên B bị cách chức, chấm dứt hợp đồng lao động.

NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN

NGƯỜI ỦY QUYỀN  

(Ký, ghi rõ họ và tên)    

 (Ký, ghi rõ họ và tên)  

 

 

Mọi chi tiết xin liên hệ :

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIẢI PHÁP KẾ TOÁN VIỆT NAM

Số 6, ngõ 1 Đường Trần Quý Kiên, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

Điện thoại : 04.62769052/ Fax : 04.62769051

Hotline : 0906.298.089 - 0982.781.342

Website : ketoanvina.vn

Tin tức liên quan
Hỗ trợ trực tuyến
Tin tức xem nhiều nhất
Số người truy cập
Số người đang online: 0
Tổng cộng: 992425