Mẫu đơn đề nghị sử dụng hóa đơn đặt in,tự in

Trước khi làm thủ tục đặt in hoá đơn các bạn phải làm đơn đề nghị sử dụng hóa đơn GTGT đặt in, tự in mẫu 3.14 (Ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính) để gửi lên cơ quan thuế.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 ........, ngày ....... tháng .......năm  .......  
ĐỀ NGHỊ SỬ DỤNG HÓA ĐƠN GTGT đặt in
(tự in, đặt in)

            Kính gửi: ....(Tên cơ quan thuế quản lý trực tiếp)…….
 
Tên người nộp thuế: ....Công ty TNHH tư vấn giải pháp kế toán Việt Nam….
Mã số thuế: ...............0103556381.......................
Địa chỉ trụ sở chính: (Ghi theo đăng ký thuế) ....................
Địa chỉ nhận thông báo thuế (Ghi theo đăng ký thuế).................
Số điện thoại liên hệ:
+ Cố định: ......0462.769.052...........
+ Di động: ......0982.501.699............
Người đại diện theo pháp luật (Ghi theo đăng ký thuế)....................
Nghề nghiệp/ Lĩnh vực hoạt động/Ngành nghề kinh doanh chính:  ............... Đao tạo kế toán thực tế và cung cấp dịch vụ kế toán…..

     Qua nghiên cứu các văn bản quy phạm pháp luật quy định về hóa đơn, chúng tôi nhận thấy đã đáp ứng đầy đủ điều kiện để được sử dụng hóa đơn .....GTGT đặt in.
     Chúng tôi đề nghị ... (tên cơ quan thuế quản lý trực tiếp) chấp thuận cho chúng tôi sử dụng hóa hóa đơn ......GTGT đặt in.
          Chúng tôi cam kết sử dụng hóa đơn ....GTGT đặt in theo đúng quy định.
          Nếu vi phạm, tổ chức xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

 

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc 

                                                               

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

 

(Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có))

Mọi chi tiết xin liên hệ :

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIẢI PHÁP KẾ TOÁN VIỆT NAM

Số 6, ngõ 1 Đường Trần Quý Kiên, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

Điện thoại : 04.62769052/ Fax : 04.62769051

Hotline : 0906.298.089 - 0982.781.342

Website : ketoanvina.vn

Tin tức liên quan
Hỗ trợ trực tuyến
Tin tức xem nhiều nhất
Số người truy cập
Số người đang online: 0
Tổng cộng: 992425