Mẫu Biên bản bàn giao TSCĐ sửa chữa lớn hoàn thành

Mẫu Biên bản bàn giao TSCĐ sửa chữa lớn hoàn thành mẫu số 03 – TSCĐ theo quyết định 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 và QĐ 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ tài chính.

Đơn vi:………..
Bộ phận:……….

Mẫu số: 03 – TSCĐ
(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC
Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)

 

BIÊN BẢN BÀN GIAO TSCĐ SỬA CHỮA LỚN HOÀN THÀNH
Ngày ....tháng ...năm

 

 

Số: ................
Nợ: ................
Có: ................

Căn cứ Quyết định số: ...........ngày ....tháng ....năm .......của ..............................
Chúng tôi gồm:
- Ông/Bà: .........................Chức vụ: ...............Đại diện đơn vị sửa chữa
- Ông/Bà: ........................Chức vụ: ...............Đại diện đơn vị có TSCĐ
Đã kiểm nhận việc sửa chữa TSCĐ như sau:
- Tên, ký mã hiêu. Quy cách (cấp hạng) TSCĐ ....................................
- Số hiệu TSCĐ .......................................Số thẻ TSCĐ .......................
- Bộ phận quản lý, sử dụng: ..............................................................
- Thời gian sửa chữa từ ngày .....tháng .....năm ..... đến ngày .....tháng .....năm ......
Các bộ phận sửa chữa gồm có:

Tên bộ phận
sửa chữa

Nội dung (mức độ)
công việc sửa chữa

Giá dự toán

Chi phí thực tế

Kết quả kiểm tra

A

B

1

2

3

 

 

 

 

 

 

Cộng

 

 

 

Kết luận: ............................................................................................................
........................................................................................................................

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Đại diện đơn vị nhận
(Ký, họ tên)

Đại diện đơn vị giao
(Ký, họ tên)

 

Mọi chi tiết xin liên hệ :

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIẢI PHÁP KẾ TOÁN VIỆT NAM

Số 6, ngõ 1, Đường Trần Quý Kiên, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

Điện thoại : 04.62769052/ Fax : 04.62769051

Hotline : 0906.298.089 / 0168.372.5244

Xem thêm các khóa học kế toán hiện có trên Website Kế Toán Việt Nam

Tin tức liên quan
Hỗ trợ trực tuyến
Tin tức xem nhiều nhất
Số người truy cập
Số người đang online: 3
Tổng cộng: 991067