Luật thuế TNDN hợp nhất

Luật thuế TNDN số 14/2008/QH12 ngày 03 tháng 6 năm 2008 của Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2009, được sửa đổi, bổ sung bởi luật số 32/2013/QH13 ngày 19 tháng 6 năm 2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TNDN, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2014.

Kế toán Việt Nam đã tổng hợp hai bộ luật này và đưa ra một bộ luật hợp nhất.

Mời các bạn tham khảo và download tại: Luật thuế TNDN hợp nhất 

 

 

Kế toán Việt Nam chúc các bạn thành công!

 
Tin tức liên quan
Hỗ trợ trực tuyến
Tin tức xem nhiều nhất
Số người truy cập
Số người đang online: 4
Tổng cộng: 991064