Giải Đáp Các Thắc Mắc Về Thuế

I. VƯỚNG MẮC VỀ THUẾ GTGT

Câu hỏi 1:

Cục thuế Bắc Ninh (Công văn số 10025/CT-THNVDT ngày 27/5/2014); Cục Thuế Lào Cai (Công văn số 1893/CT-KKT1 ngày 26/8/2014; công văn số 1587/CT-KK1 ngày 31/7/2014) có vướng mắc cụ thể sau:

Vướng mắc 1: Trường hợp NNT có hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu có số thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu còn được khấu trừ trong tháng (đối với trường hợp kê khai theo tháng), trong quý (đối với trường hợp kê khai theo quý) dưới 300 triệu đồng nhưng khi lũy kế các tháng, quý trước chuyển sang đủ từ 300 triệu đồng trở lên đối với thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu thì có được hoàn thuế không? Kỳ hoàn thuế (trên Quyết định hoàn) là tháng, quý có chỉ tiêu đề nghị hoàn hay các kỳ có liên quan của luỹ kế số thuế GTGT đầu vào chưa khấu trừ hết?

 Vướng mắc 2: Cơ sở kinh doanh thương mại mua hàng hóa để thực hiện xuất khẩu thì số thuế GTGT đầu vào được hoàn thuế cho hàng hóa xuất khẩu không bao gồm số thuế GTGT đầu vào của hàng hóa tồn kho cuối tháng/quý. Tuy nhiên, Thông tư số 219/2013/TT-BTC và Thông tư số 156/2013/TT-BTC chưa hướng dẫn thủ tục kê khai giá trị hàng tồn kho và cách xác định thuế GTGT đầu vào tương ứng với hàng tồn kho.

Trả Lời : 

Các Bạn Tải Về Tại Đây

Tin tức liên quan
Hỗ trợ trực tuyến
Tin tức xem nhiều nhất
Số người truy cập
Số người đang online: 0
Tổng cộng: 997590