Giải Đáp Các Thắc Mắc Về Thuế 6

VI. VƯỚNG MẮC VỀ QUẢN LÝ THUẾ

Câu hỏi 1:

Công ty POSCO E&C, Ltd Hàn Quốc, Công ty Keangnam Enterprises, Ltd có vướng mắc về nghĩa vụ kê khai, nộp phí bảo vệ môi trường đối với đất san lấp trong diện tích đất được giao để làm đường cao tốc  Cụ thể:

Trường hợp Công ty POSCO E&C.,Ltd Hàn Quốc và Công ty KEANGNAM ENTERPRISES., Ltd khi thực hiện thi công gói thầu xây dựng đường cao tốc Nội Bài- Lào Cai (A3 và A4) có thu được đất trong tuyến thì hai Công ty này thuê các nhà thầu phụ thực hiện dự án và trong khối lượng thanh toán với chủ đầu tư không có giá trị thanh toán phần giá trị tiền đất. Vậy khối lượng đất mà nhà thầu chính thuê các nhà thầu phụ khai thác trong tuyến nêu trên có thuộc đối tượng chịu phí BVMT không? nếu thuộc đối tượng thì ai là người nộp nhà thầu chính hay nhà thầu phụ. (công văn số 2629/CT-KTT1 ngày 29/7/2014 của Cục Thuế tỉnh Phú Thọ và công văn số POS 715-2014/A3 ngày 29/9/2014 của Công ty Posco E&C).

Trả lời:

Các Bạn Tải về Tại Đây

Tin tức liên quan
Hỗ trợ trực tuyến
Tin tức xem nhiều nhất
Số người truy cập
Số người đang online: 0
Tổng cộng: 992425