Giải Đáp Các Thắc Mắc Về Thuế 2

II. VƯỚNG MẮC VỀ THUẾ TNDN

Câu hỏi 2:

Công ty TNHH Tetsugen có vướng mắc về ưu đãi đầu tư (công văn số 10/CT-TTHT ngày 4/1/2012 của Cục Thuế thành phố Hải Phòng) , cụ thể như sau:

Công ty TNHH Tetsugen Việt Nam được cấp Giấy phép đầu tư số 07/GP-KCN-HP ngày 28/10/1999. Công ty thành lập mới từ dự án sản xuất hoá chất xử lý nước dùng trong công nghiệp, xử lý nước thải công nghiệp và sản xuất các thiết bị chuyên dùng có liên quan, thuộc loại hình doanh nghiệp công nghiệp, có trụ sở và nhà xưởng sản xuất đặt tại Khu công nghiệp Nomura - Hải Phòng, công ty xuất khẩu trên 80% sản phẩm. Theo như Giấy phép đầu tư số 07/GP-KCN-HP thì công ty được ưu đãi thuế TNDN là thuế suất 10% từ 28/10/1999 đến 27/10/2049, miễn 4 năm kể từ khi có thu nhập chịu thuế, giảm 50% số thuế TNDN phải nộp trong 4 năm tiếp theo.

Công ty được cấp Giấy chứng nhận đầu tư số 022 023 000031, chứng nhận đăng ký lại ngày 27/5/2008 thay đổi lần thứ 4 ngày 04/02/2010 thì Công ty được tiếp tục hưởng ưu đãi thuế TNDN theo Giấy phép đầu tư số 07/GP-KCN-HP đến hết năm 2011. Thời gian hưởng ưu đãi còn lại (nếu có) được áp dụng theo mức: thuế suất thuế TNDN 15% trong 12 năm kể từ khi công ty hoạt động kinh doanh, miễn 03 năm kể từ khi có thu nhập chịu thuế, giảm 50% số thuế TNDN phải nộp trong 07 năm tiếp theo.

Công ty có doanh thu từ năm 2000 và có thu nhập phát sinh từ năm 2004. Cục Thuế cho rằng Giấy phép đầu tư và Giấy chứng nhận đầu tư xác định mức ưu đãi thuế TNDN chưa đúng nên phải xác định lại. 

Trả Lời : 

Các bạn Tải Về Tại Đây

Tin tức liên quan
Hỗ trợ trực tuyến
Tin tức xem nhiều nhất
Số người truy cập
Số người đang online: 0
Tổng cộng: 997590