Doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có phải đóng thuế môn bài hay không?

Thuế môn bài với trường hợp doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động

Đối với trường hợp DN tạm ngừng hoạt động thì có phải nộp thuế môn bài hay không??? Đó là thắc mắc của rất nhiều học viên của Kế Toán Việt Nam. Ví dụ: Ngày 20/12/2014, Công ty TNHH Tư Vấn Giải Pháp Tư Vấn Giải Pháp KẾ TOÁN VIỆT NAM Xin tạm ngừng hoạt động kinh doanh từ ngày 01/03/2015 đến 31/12/2015 thì Công ty có phải nộp thuế môn bài không???

Sau đây, KẾ TOÁN VIỆT NAM  sẽ cùng các bạn tìm hiểm vấn đề này nhé!

Căn cứ, Điều 9, Điều 15 Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế, hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 và Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ.Người nộp thuế thực hiện đúng các quy định về thông báo cho cơ quan thuế việc tạm ngừng kinh doanh thì kê khai, nộp thuế môn bài như sau:

1. Đi vi người np thuế có thông báo tm ngng kinh doanh c năm dương lch (01/01-31/12) thì không phi kê khai, np thuế môn bài đi vi năm dương lch tm ngng kinh doanh.
Ví d 01: ngày 25/12/2012 công ty ABC làm công văn thông báo tm ngng kinh doanh k t ngày 01/01/2013 – 31/12/2013 thì năm 2013 công ty ABC :
+Không phải nộp thuế môn bài năm 2013 
+Không phải làm báo cáo tài chính năm 2013 
+ Không phải làm sổ sách và không phải nộp tờ khai thuế GTGT, TNDN tạm tính, không phải làm quyết toán thuế TNDN, TNCN

- Nếu người np thuế ra kinh doanh trước thi hn trong 06 tháng đu năm np mc thuế môn bài c năm; nếu người np thuế ra kinh doanh trong 06 tháng cui năm np 50% mc thuế môn bài c năm.
Ví d 02: ngày 25/12/2012 công ty ABC làm công văn thông báo tm ngng kinh doanh k t ngày 01/01/2013 – 15/04/2014 thì công ty ABC : phi làm như sau

Năm 2013: như ví dụ 01 nếu trên công ty không phải nộp thuế môn bài
Năm 2014:
+ Nộp thuế môn bài cho nguyên năm 2014 = 100% do thuộc 06 tháng đầu năm
+ Làm sổ sách, nộp báo cáo thuế cho các tháng 4/2014 – 12/2014, báo cáo tài chính và quyết toán thuế cuối năm bình thường

Ví d 03: ngày 25/12/2012 công ty ABC làm công văn thông báo tm ngng kinh doanh k t ngày 01/01/2013 – 15/08/2014 thì công ty ABC : phi làm như sau
Năm 2013: như ví dụ 01 nếu trên công ty không phải nộp thuế môn bài
Năm 2014:
+ Nộp thuế môn bài cho năm 2014 = 50% do thuộc 06 tháng cuối năm
+ Làm sổ sách, nộp báo cáo thuế cho các tháng 8/2014 – 12/2014, báo cáo tài chính và quyết toán thuế cuối năm bình thường

2. Đi vi người np thuế có thông báo tm ngng kinh doanh 12 tháng, không trùng vi năm dương lch (thi gian tm ngh kinh doanh kéo dài trong 02 năm dương lch) thì thc hin kê khai, np thuế môn bài c năm ca năm dương lch th nht.
Đ
i vi năm dương lch th 2, nếu người np thuế ra kinh doanh trong 06 tháng đu năm np mc thuế môn bài c năm; nếu người np thuế ra kinh doanh trong 06 tháng cui năm np 50% mc thuế môn bài c năm.

Ví d 04: ngày 25/02/2013 công ty ABC làm công văn thông báo tm ngng kinh doanh k t ngày 01/03/2013 – 01/03/2014 thì công ty ABC : phi làm như sau
Năm 2013:
+ Nộp thuế môn bài cho nguyên năm 2013= 100% 
+ Làm sổ sách, nộp báo cáo thuế cho các tháng 1/2013 – 02/2013, báo cáo tài chính và quyết toán thuế cuối năm cho 02 tháng mà doanh nghiệp đã hoạt động

Năm 2014:
+ Nộp thuế môn bài cho nguyên năm 2014 = 100% do thuộc 06 tháng đầu năm
+ Làm sổ sách, nộp báo cáo thuế cho các tháng 3/2014 – 12/2014, báo cáo tài chính và quyết toán thuế cuối năm bình thường


Giả sử tạm nhưng từ: 01/03/2013 – 01/08/2014
Năm 2014:
+ Nộp thuế môn bài cho năm 2014 = 50% do thuộc 06 tháng cuối năm
+ Làm sổ sách, nộp báo cáo thuế cho các tháng 8/2014 – 12/2014, báo cáo tài chính và quyết toán thuế cuối năm bình thường


Quay trở lại với ví dụ đầu tiên, Công ty TNHH Tư Vấn Giải Pháp Kế Toán Việt Nam xin tạm ngừng kinh doanh trọn trong 1 năm dương lịch 2015 nên trong năm 2015 Công ty không phải nộp thuế môn bài cũng như sổ sách kế toán, BCTC...

 

Mọi thắc mắc cần giải đáp vui lòng liên hệ **

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIẢI PHÁP KẾ TOÁN VIỆT NAM

Số 6, ngõ 1, Đường Trần Quý Kiên, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

Điện thoại : 04.62769052/ Fax : 04.62769051

Hotline : 0906.298.089 / 0982 781342

Website : ketoanvina.vn

 

 

Tin tức liên quan
Hỗ trợ trực tuyến
Tin tức xem nhiều nhất
Số người truy cập
Số người đang online: 0
Tổng cộng: 992425