Cách lập tờ khai Thuế Môn Bài Mẫu 01/MBAI

Cách lập tờ khai Thuế Môn Bài:

Đầu tiên các bạn cần tải mẫu 01/MBAI về:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------------------------

 

TỜ KHAI THUẾ MÔN BÀI
 

[01] Kỳ tính thuế: năm ....ghi năm nộp thuế....

[02]  Lần đầu   *              [03]  Bổ sung lần thứ  *
 

[04] Người nộp thuế :................ghi tên Công ty ...............
[05] Mã số thuế: ................ghi MST Công ty .....................
[06] Địa chỉ:  ....................ghi địa chỉ Công ty ...... ..............
[07] Quận/huyện: .......... [08] Tỉnh/Thành phố: .................
- Nếu là chi nhánh ở khác Tỉnh, TP với trụ sở chính, thì phải nộp thuế tại địa phương nơi chi nhánh hoạt động và ghi tên, địa chỉ theo tên chi nhánh.
[09] Điện thoại: ....... [10] Fax: .......... [11] Email: .............
 
Từ chỉ tiêu [12] đến [20] là dành cho đại lý thuế, nếu bạn là kế toán cho công ty thì bỏ qua phần này:
[12] Đại lý thuế (nếu có) :.....................................................................................
[13] Mã số thuế: .............................................................................................
[14] Địa chỉ:  ...................................................................................................
[15] Quận/huyện: ................... [16] Tỉnh/Thành phố: .....................................
[17] Điện thoại: .....................  [18] Fax: .................. [19] Email: ..................
[20] Hợp đồng đại lý thuế số:....................................ngày ...................................
      * [21] Khai bổ sung cho cơ sở mới thành lập trong năm (đánh dấu “X” nếu có)

- Nếu DN trong năm có phát sinh bổ sung khai và nộp thuế môn bài cho cơ sở kinh doanh mới thành lập thuộc diện Người nộp thuế phải khai và nộp thuế môn bài thì đánh dấu (x) vào ô này.

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

Stt

 
Chỉ tiêu

Mã chỉ tiêu

Vốn đăng ký, mức thu nhập bình quân tháng

Bậc môn bài

Mức thuếmôn bài

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

 
 

1

 
Người nộp thuế môn bài
.............Ghi tên Công ty.........

 

[22]

Ghi theo Quyết định
33/2008/QĐ-BTC
VD:
1804

Ghi vốn đăng ký trên GPĐKKD.
VD: 1.800.000

Ghi số bậc thuế môn bài. VD: Bậc 4

Ghi số tiền thuế môn bài theo bậc. VD: 1.000.000

 
 

2

 
Đơn vị trực thuộc hạch toán phụ thuộc cùng địa phương
 (ghi rõ tên, địa chỉ)
................... ghi các chi nhánh... hạch toán phụ thuộc trong cùng địa phương cấp tỉnh với trụ sở chính (Riêng ở Hà Nội và TP HCM là cùng quận)....................

 

[23]

 

 

 

3

Tổng số thuế môn bài phải nộp

[24]

Ghi tổng số tiền phải nộp

 

 
Tôi cam đoan số liệu kê khai trên là đúng sự thật và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã kê khai./.

 
NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ
Họ và tên:
Chứng chỉ hành nghề số:
 

 ....,Ngày......... tháng........... năm..........
NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ  và đóng dấu (nếu có)

 

 

 

Để tìm hiểu thêm cách viết Giấy nộp tiền vào ngân sách Nhà nước, các bạn ấn tại đây

Mọi chi tiết xin liên hệ  

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIẢI PHÁP KẾ TOÁN VIỆT NAM 

Số 6, ngõ 1 Đường Trần Quý Kiên, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

Điện thoại : 04.62769051/ Fax : 04.62769052

 Hotline : 0906.298.089

 Website : ketoanvina.vn

 

Tin tức liên quan
Hỗ trợ trực tuyến
Tin tức xem nhiều nhất
Số người truy cập
Số người đang online: 0
Tổng cộng: 992425