Các hình thức hoá đơn tài chính hiện nay

1. Khái niệm, Phân loại và hình thức hóa đơn

Căn cứ vào Khoản 1, Điều 3 Thông tư 39/2014/TT-BTC có quy định:

“Hóa đơn là chứng từ do người bán lập, ghi nhận thông tin bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ theo quy định của pháp luật.”

1.1. Phân loại hóa đơn

Căn cứ vào Khoản 2, Điều 3 Thông tư 39/2014/TT-BTC thì Các loại hóa đơn được phân ra như sau:

 

  • Hoá đơn giá trị gia tăng (mẫu số 3.1 Phụ lục 3 và mẫu số 5.1 Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư 119/2014/Tt-BTC) là loại hoá đơn dành cho các tổ chức khai, tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ trong các hoạt động sau:

- Bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ trong nội địa;

- Hoạt động vận tải quốc tế;

- Xuất vào khu phi thuế quan và các trường hợp được coi như xuất khẩu;

  • Hoá đơn bán hàng dùng cho các đối tượng sau đây:

- Tổ chức, cá nhân khai, tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp khi bán hàng hoá, dịch vụ trong nội địa, xuất vào khu phi thuế quan và các trường hợp được coi như xuất khẩu (mẫu số 3.2 Phụ lục 3 và mẫu số 5.2 Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư 119/2014/TT-BTC).

 

- Tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan khi bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ vào nội địa và khi bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ giữa các tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan với nhau, trên hóa đơn ghi rõ “Dành cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan” (mẫu số 5.3 Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư 119/2014/TT-BTC).

Ví dụ:

- Doanh nghiệp A là doanh nghiệp khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ vừa có hoạt động bán hàng trong nước vừa có hoạt động xuất khẩu ra nước ngoài. Doanh nghiệp A sử dụng hoá đơn giá trị gia tăng cho hoạt động bán hàng trong nước và không cần lập hóa đơn GTGT cho hoạt động xuất khẩu ra nước ngoài.

Doanh nghiệp B là doanh nghiệp khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ vừa có hoạt động bán hàng trong nước vừa có hoạt động bán hàng cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan. Doanh nghiệp B sử dụng hoá đơn GTGT cho hoạt động bán hàng trong nước và cho hoạt động bán hàng vào khu phi thuế quan.

- Doanh nghiệp C là doanh nghiệp chế xuất bán hàng vào nội địa và bán hàng hóa ra nước ngoài (ngoài lãnh thổ Việt Nam) thì sử dụng hóa đơn bán hàng khi bán vào nội địa, trên hóa đơn ghi rõ “Dành cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan”; khi bán hàng hóa ra nước ngoài (ngoài lãnh thổ Việt Nam), doanh nghiệp C không cần lập hóa đơn bán hàng.

- Doanh nghiệp D là doanh nghiệp khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp, khi bán hàng hoá, dịch vụ trong nước, cho khu phi thuế quan, doanh nghiệp D sử dụng hoá đơn bán hàng. Khi xuất hàng hóa ra nước ngoài, doanh nghiệp D không cần lập hóa đơn bán hàng.

 

  • Hoá đơn khác gồm: tem; vé; thẻ; phiếu thu tiền bảo hiểm…

 

  • Phiếu thu tiền cước vận chuyển hàng không; chứng từ thu cước phí vận tải quốc tế; chứng từ thu phí dịch vụ ngân hàng…, hình thức và nội dung được lập theo thông lệ quốc tế và các quy định của pháp luật có liên quan.”

 

1.2. Hình thức hóa đơn

Căn cứ Khoản 3, Điều 3 Thông tư 39/2014/TT-BTC chia ra các hình thức của hóa đơn như sau:

a. Hóa đơn tự in

Hóa đơn tự in là hóa đơn do các tổ chức kinh doanh tự in ra trên các thiết bị tin học, máy tính tiền hoặc các loại máy khác khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ;

b. Hóa đơn điện tử

Hóa đơn điện tử là tập hợp các thông điệp dữ liệu điện tử về bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, được khởi tạo, lập, gửi, nhận, lưu trữ và quản lý theo quy định tại Luật Giao dịch điện tử và các văn bản hướng dẫn thi hành.

c. Hóa đơn đặt in

Hóa đơn đặt in là hóa đơn do các tổ chức đặt in theo mẫu để sử dụng cho hoạt động bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, hoặc do cơ quan thuế đặt in theo mẫu để cấp, bán cho các tổ chức, hộ, cá nhân.

2. Nội dung trên hóa đơn

Dựa vào từng loại hóa đơn khác nhau thì trên hóa đơn có những nội dung riêng. Bên cạnh đó trên mỗi hóa đơn có quy định những nội dung bắt buộc, những nội dung không bắt buộc. Nhưng theo quy định trên hóa đơn bắt buộc phải có những nội dung cần thiết của tờ hóa đơn. Vậy các nội dung bắt buộc và nội dung không bắt buộc trên tờ hóa đơn là bao gồm những nội dung gì? Có phải trong mọi trường hợp đều phải có các nội dung bắt buộc đó không? Mời các bạn xem chi tiết tại các bài viết sau:

Những nội dung bắt buộc trên hóa đơn, các bạn xem thêm tại đây

Những nôi dung không bắt buộc trên hóa đơn, các bạn xem thêm tại đây

 

3. Tạo hóa đơn và phát hành hóa đơn

3.1. Tạo hóa đơn

Căn cứ vào Điều 5 Thông tư 39/2014/TT-BTC khi tạo hóa đơn, các doanh nghiệp được phép tạo hóa đơn phải tuân thủ một số nguyên tắc sau:

  • Tổ chức có thể tạo đồng thời nhiều hình thức hóa đơn khác nhau.
  • Tổ chức khi tạo hóa đơn không được tạo trùng số hóa đơn trong cùng ký hiệu.
  • Chất lượng giấy và mực viết hoặc in trên hóa đơn phải đảm bảo thời gian lưu trữ theo quy định của pháp luật về kế toán.

Hiện nay theo quy định của Thông tư 39/2014/TT-BTC có 3 cách tạo hóa đơn:

  • Tạo hóa đơn tự in
  • Tạo hóa đơn điện tử
  • Tạo hóa đơn đặt in

3.2. Phát hành hóa đơn

Đối với tổ chức kinh doanh trước khi sử dụng hóa đơn phải lập thông báo phát hành hóa đơn. Thời gian nộp thông báo phát hành hóa đơn và hóa đơn mẫu là chậm nhất năm (05) ngày trước khi tổ chức kinh doanh bắt đầu sử dụng hóa đơn. 

Đối với hóa đơn do cục thuế đặt in trước khi bán, cấp lần đầu phải lập thông báo phát hành hóa đơn. Nội dung trên thông báo phát hành hóa đơn phải thực hiện theo hướng dẫn tại Khoản 2, Khoản 3 Điều 9 Thông tư 39/2014/TT-BTC và Mẫu 3.6 Phụ lục 3 ban hành theo Thông tư 39/2014/TT-BTC.

 

Xem thêm : Thủ tục đặt in Hoá đơn lần đầu 

Xem thêm : Những lưu ý về Hoá đơn chứng từ năm 2016

Xem thêm : Các nguyên tắc lập Hoá đơn GTGT 

Xem thêm : Lưu ý về thời điểm và thời kỳ lập Hoá đơn 2016

Để tìm hiểu về các khoá học kế toán của Trung tâm, các bạn xem thêm tại đây

 

Mọi chi tiết xin liên hệ :

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIẢI PHÁP KẾ TOÁN VIỆT NAM

Số 6 - Ngõ 1 Trần Qúy Kiên - Dịch Vọng - Cầu Giấy - Hà Nội

Điện thoại : 04.6276902 / Fax : 04.62769052

Hotline : 0963.26.0507 - 0989.895.194

Website: http://ketoanvina.vn/

 

 

 

Tin tức liên quan
Hỗ trợ trực tuyến
Tin tức xem nhiều nhất
Số người truy cập
Số người đang online: 0
Tổng cộng: 992425