VB thuế TNDN

Học viên HOC KE TOAN lẫn các kế toán viên đã ra nghề đừng quên cập nhật thêm các văn bản thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành mà Kế Toán Việt Nam giới thiệu dưới đây.

Thông tư số 28/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính : Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế
Công văn 2512 hướng dẫn điểm mới của thông tư 96/2015/TT-BTC
Thông tư thuế thu nhập doanh nghiệp mới nhất
Luật số 14/2008/QH12 ngày 3/6/2008 của Quốc hội về Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp có hiệu lực từ ngày 01/01/2009 quy định về người nộp thuế, thu nhập chịu thuế, miễn thuế, căn cứ tính thuế, ưu đãi về thuế TNDN, thay thế cho luật số 09/2003/QH11
Nghị định 218/2013/NĐ-CP ban hành ngày 16/12/2013 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật thuế Thu nhập Doanh nghiệp 2007.
Luật số 32/2013/QH13 của Quốc hội : Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiêp số 14/2008/QH12, được ban hành ngày 19/6/2013 và có hiệu lực từ ngày 1/1/2014
Luật thuế TNDN số 14/2008/QH12 của Quốc hội, được sửa đổi, bổ sung bởi luật số 32/2013/QH13 ngày 19 tháng 6 năm 2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TNDN có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2014.
Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành Luật Thuế TNDN
Hỗ trợ trực tuyến
Tin tức xem nhiều nhất
Số người truy cập
Số người đang online: 0
Tổng cộng: 997590