VB thuế TNCN

Đừng bỏ qua việc cập nhật thông tin mới nhất về các loại thuế TNCN mà Kế Toán Việt Nam giới thiệu ngay dưới đây, cho dù bạn đang HOC KE TOAN hay đã ra nghề.

Mức phạt dành cho doanh nghiệp không ký hợp đồng lao động mới nhất năm 2016
Công văn số 336 hướng dẫn quyết toán thuế TNCN 2013
Quyết định số 1378 thủ tục đăng ký người phụ thuộc
Hướng dẫn về việc giảm thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân làm việc tại Khu kinh tế
Nghị định số 65/2013/NĐ-CP ngày 27/06/2013 quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân.
Luật số 26/2012/QH12 được ban hành ngày 21/11/2012 và có hiệu lực từ ngày 1/1/2013, của Quốc hội về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007
Luật số 04/2007/QH12 ngày 3/6/2008 của Quốc hội: quy định về đối tượng nộp thuế, thu nhập chịu thuế, thu nhập được miễn thuế, giảm thuế và căn cứ tính thuế thu nhập cá nhân
THÔNG TƯ 111 Hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân
Hỗ trợ trực tuyến
Tin tức xem nhiều nhất
Số người truy cập
Số người đang online: 0
Tổng cộng: 997590