VB thuế khác

Dù bạn có đang theo học kế toán hay đã làm nghề thì việc nắm vững các văn bản thuế là điều rất cần thiết.

Giới thiệu các nội dung mới của Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 về thuế GTGT, quản lý thuế và hóa đơn
VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY TRÌNH KIỂM TRA THUẾ
Thông tư 75/2015/TT-BTC sửa đổi, bổ sung điều 128 thông tư 200
hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng, bổ sung một số điều của thông tư 39/2014/TT-BTC
Văn bản tổng hợp một số điểm mới về chính sách thuế nhà thầu theo Thông tư số 103/2014/TT-BTC
Thông tư hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định
Luật 70/2014/QH13 ngày 26/11/2014. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt số 27/2008/QH12
Thông tư này hướng dẫn thi hành Nghị định số 26/2009/NĐ-CP ngày 16 tháng 3 năm 2009 và Nghị định số 113/2011/NĐ-CP ngày 8 tháng 12 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2009/NĐ-CP ngày 16 tháng 3 năm 2009 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt
Ban hành biểu thuế xuất khẩu, nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế
Thông tư 103/2014/TT-BTC về thuế nhà thầu
Hỗ trợ trực tuyến
Tin tức xem nhiều nhất
Số người truy cập
Số người đang online: 0
Tổng cộng: 992425