VB thuế GTGT

Không chỉ làm tốt công tác dạy và HOC KE TOAN cho học viên, Kế Toán Vina còn chú trọng phổ biến các luật thế mà Nhà nước ta đã quy định. Thuế GTGT là một trong số đó. 

Thông tư số 06/2012/TT-BTC hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng
TT151/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành nghị định số 91/2014/NĐ-CP
Thông tư 119/TT/BTC Sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013, thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013, thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013, thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013, thông tư số 85/2011/TT-BTC ngày 17/06/2011, thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014
Thông tư 219/2013/TT-BTC Hướng dẫn thi hành Luật thuế GTGT và NĐ 209/2013 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều luật Thuế GTGT.
Hướng dẫn thi hành NĐ 92/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều có hiệu lực từ ngày 01/07/2013 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Thuế TNDN và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế GTGT.
Nghị định 209/2013/NĐ-CP được ban hành ngày 18/12/2013, có hiệu lực ngày 1/1/2014, quy định và hướng dẫn thi hành một số điều luật Thuế GTGT, thay thế cho NĐ số 123/2008/NĐ-CP, NĐ số 121/2011/NĐ-CP
Ngày 13/08/2013, Chính phủ ban hành Nghị định 92/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều có hiệu lực từ ngày 01/07/2013 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng
Luật số 31/2013/QH13 được ban hành ngày 19 tháng 6 năm 2013 và có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2014, sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12
Luật số 31/2013/QH13 sửa đổi bổ sung một số điều của luật Thuế Giá trị gia tăng, được ban hành ngày 19/06/2013 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2014
Luật số 13/2008-QH12: Luật thuế Giá trị gia tăng ban hành ngày 03/06/2008, có hiệu lực từ ngày 01/01/2009, thay thế cho luật thuế GTGT số 07/2003/QH11
Hỗ trợ trực tuyến
Tin tức xem nhiều nhất
Số người truy cập
Số người đang online: 0
Tổng cộng: 997590