VB Hoá đơn - chứng từ

Quá trình theo học các khóa học kế toán hiện tại và làm nghề sau này sẽ trở lên thuận lợi hơn nếu bạn hiểu biết về các văn bản hóa đơn - chứng từ.

So sánh Thông tư số 10/2014/TT-BTC với Nghị định 49/2016/NĐ-CP mới nhất năm 2016
THÔNG TƯ 64/2013/TT-BTC ,HƯỚNG DẪN THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 51/2010/NĐ-CP NGÀY 14 THÁNG 5 NĂM 2010 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ HÓA ĐƠN BÁN HÀNG HÓA, CUNG ỨNG DỊCH VỤ
Thông tư số 153/2010/TT-BTC, Hướng dẫn về việc in, phát hành và sử dụng hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ
Thông tư này quy định chi tiết về xử phạt vi phạm hành chính về thuế theo quy định của Luật quản lý thuế, Luật xử lý vi phạm hành chính và Nghị định số 129/2013/NĐ-CP
Hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính Phủ quy đinh về hóa đơn bán hang hóa, cung ứng dịch vụ
hướng dẫn thi hành Nghị định 51/2010/NĐ-CP và 04/2014/NĐ-CP quy địnhVỀ HÓA ĐƠN BÁN HÀNG HÓA, CUNG ỨNG DỊCH VỤ
Thông tư 10/2014/TT-BTC hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn
Nghị định 109/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn
Nghị định 04/2014/NĐ-CP về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ, bổ sung Nghị định 51/2010/NĐ-CP
Hỗ trợ trực tuyến
Tin tức xem nhiều nhất
Số người truy cập
Số người đang online: 0
Tổng cộng: 997590