Tình huống thuế

các tình huống về thuế

Công văn xin mở lại Mã số thuế cho doanh nghiệp
Thủ tục đăng ký chương trình khuyến mãi cho Doanh nghiệp
Thông tư 119/2014/TT-BTC nhằm tháo gỡ một số khó khăn về chính sách thuế trong đó có nội dung về áp dụng phương pháp tính thuế của Thông tư 219/2013/TT-BTC
Theo quy định tại Thông Tư 119/2014/TT-BTC ngày 25-8-2014 của Bộ Tài chính, hộ gia đình, cá nhân có tài sản cho thuê thuộc đối tượng phải khai, nộp thuế GTGT, thuế TNCN và nộp thuế môn bài theo thông báo của cơ quan thuế.
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của các Luật thuế số 71/2014/QH13 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2015; Cục Thuế TP thông báo một số nội dung cơ bản của Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của các Luật Thuế như sau:
1. Thông tư số 39/2014/TT-BTC hướng dẫn doanh nghiệp gửi thông báo phát hành hóa đơn với số lượng đủ sử dụng từ 3 đến 6 tháng. Vậy đối với doanh nghiệp thông báo phát hành hóa đơn lần đầu thì căn cứ vào đâu để xác định?
Tình huống 1: Nhân viên của Công ty A đi công tác ở các tỉnh, nếu nghỉ khách sạn thì đắt, cán bộ nghỉ nhà trọ không có hóa đơn, đơn vị khoán 800.000 đồng/tháng. Anh (chị) hãy cho biết :
Hỗ trợ trực tuyến
Tin tức xem nhiều nhất
Số người truy cập
Số người đang online: 0
Tổng cộng: 997590