Thuế TNDN

Các kiến thức, hiểu biết về thuế thu nhập doanh nghiệp mà người học kế toán nói chung đều phải biết.

Chi phí bánh trung thu có được cho vào chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN không?
Xử lý các trường hợp chi phí không hợp lý hợp lệ trong DN
Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của Chính phủ
Mẫu Bảng Kê - TNDN - 01
Căn cứ theo Thông tư 151/2014/TT-BTC tại Chương I, Điều 1 quy định như sau: “Khoản chi có tính chất phúc lợi chi trực tiếp cho người lao động như:.... Tổng số chi có tính chất phúc lợi không quá 01 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế của doanh nghiệp.”
Thực tế rằng rất nhiều kế toán không phân biệt được những chi phí nào là chi phí được trừ và không được trừ khi tính thuế TNDN. Và điều này sẽ dẫn tới việc kế toán làm sai khi quyết toán thuế TNDN. Theo điều 6 Thông tư Số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ tài chính thì từ năm 2014 trở đi quy định: Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN cụ thể như sau. KẾ TOÁN VIỆT NAM chúc các bạn kế toán áp dụng kịp thời và hiệu quả.
Theo điều 4 Thông tư Số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ tài chính thì từ năm 2014 trở đi: Quy định các khoản thu nhập chịu thuế TNDN cụ thể như sau:
Những vấn đề mới trong thông tư 151/2014/TT/BTC
Hỗ trợ trực tuyến
Tin tức xem nhiều nhất
Số người truy cập
Số người đang online: 0
Tổng cộng: 997590